Undersøgelse og behandling

AmmeErgo tilbyder et bredt udvalg af forskellige børneergoterapeutiske undersøgelser og behandlinger, samt ammevejledning.

Jeg arbejder primært med børn der har sansemotoriske vanskeligheder og/eller spisevanskeligheder. Hvert enkelt forløb er individuelt tilpasset og er derfor ikke fastlagt til et bestemt antal timer. Typisk starter vi ud med en åben konsultation eller et hjemmebesøg, hvor vi sammen sporer os ind på, hvad der er årsag til barnets problemer. Derefter tilrettelægges en passende undersøgelse og behandling.

Ammevejledning: Amning skal være rart for både mor og barn. Ammevejledning kan bestå af et enkelt hjemmebesøg, en onlinekonsultation, eller et længerevarende forløb.

Sensorisk profil: En sensorisk profil er et undersøgelsesredskab der bruges til at undersøge hvordan barnet tolker sensorisk information.

Spisetræning: Nogle af de børn der har problemer med at spise, mangler mundmotoriske eller sansemæssige forudsætninger der gør, at spisning bliver ubehageligt for dem. I disse tilfælde hjælper almindelige gode råd om bordskik og børneopdragelse ikke. Det er vigtigt at få undersøgt de bagvedliggende problemstillinger, så en effektiv behandling kan igangsættes.

Stimulastik: Til Stimulastik går du på hold med andre forældre og spædbørn. Du lærer om bl.a. motorik, sansebearbejdning og hvordan du tilpasser lege og hverdagsaktiviteter til barnets nærmeste udviklingszone.