Sensorisk profil

En sensorisk profil er en gennemgribende analyse af dit barns måde at opfatte, bearbejde og håndtere alle de sanseindtryk det udsættes for i løbet af en dag. Med en sensorisk profil bliver det muligt at tilpasse de daglige aktiviteter på en måde så barnet kan være med uden at blive overstimuleret eller understimuleret med mange konflikter og gråd til følge. Undersøgelsen består af et spørgeskema, en observation i barnets kendte omgivelser, en skriftlig rapport med konkrete forslag til hvilken træning eller kompenserende foranstaltninger der skal til for at få dit barn i trivsel og en mundtlig overlevering af analysen, hvor I har mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Pris: 10.000 kr.

Forud for en sensorisk profil kan det være en god idé at lave en sansemotorisk screening, for at spore sig ind på om barnets aktivitetsproblemer bunder i sanseintegrationsforstyrrelser eller noget andet.

AmmeErgo i medierne

I denne podcast taler jeg og Ann Helene fra Baby-steps om den sensoriske profil og hvordan man kan bruge viden om barnets sensoriske profil til at få en bedre hverdag.