Foredrag og kurser

Jeg tilbyder undervisning til både professionelle og privatpersoner og tilpasser undervisningen til jeres behov. Det kan fx foregå på arbejdspladsen, i mødregruppen, i legestuen, i institutionen eller hos mig i Hillerød. Undervisningen tilpasses til professionelle eller privatpersoner. Ring eller skriv for pris.

Tegn-til-Tale, Ammeforberedende kursus, Amningens ABC, Børn med spisevanskeligheder, Overgangen til fast føde, Præmature børn, Motorik og sansebearbejdning

Kursus i amning af præmature og spædbørn med suttevanskeligheder

De sidste par år er der kommet mere og mere fokus på, at det diende spædbarn kan optræne færdigheder, så amningen bliver mere effektiv. Den gængse ammevejledning kommer ofte til kort, hvis barnet har mundmotoriske vanskeligheder, anatomiske anormalier eller neurologiske udfordringer. Derfor bliver mange af disse børn tilbudt flaske eller sondeernæring. Kombinationen af viden om mundmotorik, sansebearbejdning og barnets udvikling gør, at ergoterapeuter har potentialet til at kunne supplere ammekonsulenter med viden om træning og kompensatoriske foranstaltninger. AmmeErgo tilbyder både tværfaglige og monofaglige kursusdage, hvor du og dine kollegaer kan opdatere jeres viden om denne særlig gruppe. På kurset får du viden om bl.a.:

– Anatomi og fysiologi relateret til amning

– Præmature børns forudsætninger for amning

– Ammeetablering og vedligehold af mælkeproduktionen

– Hvilke børn der kan henvises til ergoterapi

– Ergoterapeutisk undersøgelse og behandling af ammeproblemer

– Håndgreb

– Ammestillinger

– Mundmotorisk stimulation

– Hjælpemidler

Mere end 20 danske ergoterapeuter og enkelte fysioterapeuter har allerede været på de første afholdte kurser, og flere arbejdspladser har booket to dages kursus i 2022. Kurset henvender sig til alle fagpersoner, der arbejder med amning, fx sundhedsplejersker, jordemødre, sygeplejersker, læger, ostepater, kiropraktorer, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Kursus i Amning af præmature i Børneterapien i Gentofte
Kursus i amning af præmature – en kombination af teori og praktiske øvelser
Tegnet for “mere”

Styrk dit barns selvværd med Tegn-til-Tale

Tegn-til-Tale er tegn der understøtter det vigtigste i en sætning. Når du anvender Tegn-til-Tale til dit barn, fremmer du dit barns kognitive udvikling. Du og dit barn bliver i stand til at forstå hinanden meget tidligere end ellers og derved undgår I mange konflikter. Når barnet oplever at blive forstået, styrker det selvforståelsen og selvværdet og skaber grobund for bedre problemløsning i fremtiden.

National Institute of Health påpeger at tegn:

  1. Giver bedre kognitive færdigheder. 
  2. Fremmer taleudviklingen. 
  3. Reducerer stress hos mor.
  4. Skaber en tættere relation og forståelse for det lille barn.
  5. Medvirker til bedre at kunne reagere på barnets behov.

Du kan starte med Tegn-til-Tale allerede fra barnet er 0 måneder og til talesproget er fuldt udviklet. Jeg tilbyder kurser i Tegn-til-Tale, der er tilpasset jeres behov. Jeg kan komme ud i mødregruppen og give jer et hurtigt 2-timers kursus, hvor I lærer de mest basale tegn, eller I kan booke et forløb på 3 gange, hvor I får et større ord/tegn-forråd og en dybere forståelse for anvendelsen af tegnene.

Amningens ABC/Ammeforberedende kursus

Som privatperson lærer du hvordan du kan forberede dit ammeforløb eller få hjælp hvis du er kommet skidt fra start. Du vil få viden om bl.a. konkrete ammestillinger, lære om de ni trin der gør det nyfødte barn klar til at die, få viden om mundmotorik, mundens og brystets anatomi, hvad du bør være opmærksom på i forhold til barnets sansebearbejdning og hvordan du kan tilpasse omgivelserne så amningen bliver en god oplevelse. Alt sammen vigtig viden at have for at kunne forebygge ammeproblemer eller identificere dem hvis de opstår.

Børn med spisevanskeligheder/overgangen til fast føde

For at vide hvordan man støtter op om det lille barns overgang til fast føde eller hvordan man hjælper et barn med spisevanskeligheder til at blive tryg ved mad, er det nødvendigt at kende til de bagvedliggende årsager og barnets normale udvikling. På disse kurser lærer du bl.a. om barnets neurologiske, anatomiske, mund-, fin- og grovmotoriske udvikling, sansebearbejdning, de 32 trin til spisning, omgivelsernes betydning og hvilken type mad der er god at tilbyde og hvorfor. Du vil få lavpraktiske værktøjer til hvordan du gør spisesituationen til en god oplevelse og hvad du kan gøre for at forebygge kræsenhed og fejlsynkning.

Motorik og sansebearbejdning

På dette kursus er der fokus på hvilken betydning sansebearbejdning har for barnets motoriske udvikling. Du vil lære om de fire grundlæggende sansebearbejdningsmønstre som gælder for både børn og voksne. Børn på 0-3 år lærer hovedsageligt gennem sansestimulering og egen bevægelse. Find ud af hvordan du bedst støtter op om dit barns sansemotoriske udvikling og undgår overstimulering eller understimulering. Du vil blive klogere på dit eget sansebearbejdningsmønster og hvordan det har betydning for de valg du træffer, hvordan du påvirker/bliver påvirket af dit barn og de venner/den partner du vælger.