Foredrag og kurser

Jeg tilbyder undervisning til både professionelle og privatpersoner og tilpasser undervisningen til jeres behov. Det kan fx foregå på arbejdspladsen, i mødregruppen, i legestuen, i institutionen eller hos mig i Hillerød. Undervisningen tilpasses til professionelle eller privatpersoner. Et standard kursus består i et oplæg på op til 2 timer bestående af power point præsentation kombineret med praktiske øvelser. Priser fra: 1600 kr. plus kørsel. Længerevarende kurser tilbydes også. Ring da for pris.

Tegn-til-Tale, Ammeforberedende kursus, Amningens ABC, Børn med spisevanskeligheder, Overgangen til fast føde, Præmature børn, Motorik og sansebearbejdning

NYT! Kursus i Amning af Præmature – kun for ergoterapeuter

De sidste par år er der kommet mere og mere fokus på ergoterapeuters berettigelse indenfor ammevejledning. Derfor udbyder AmmeErgo i samarbejde med Praksis for Ergoterapi nu det første offentligt tilgængeligeheldagskursus målrettet ergoterapeuter, der arbejder (eller gerne vil arbejde) med amning af præmature børn. Der er få pladser tilbage og de fordeles efter først-til-mølle princippet. På kurset får du viden om bl.a.:

– Anatomi og fysiologi relateret til amning

– Præmature børns forudsætninger for amning

– Ammeetablering og vedligehold af mælkeproduktionen

– Ergoterapeutisk undersøgelse og behandling af ammeproblemer, herunder:

– Håndgreb

– Ammestillinger

– Mundmotorisk stimulation

– Hjælpemidler

– Problemer og løsningsforslag

Kurset foregår i “Praksis for Ergoterapi”, Grønnevej 48, 2830 Virum.

Tirsdag den 31. august 2021 kl. 9.30-16.30.

Prisen er 1400 kr. inkl. sandwich og drikkevarer, kaffe, the og en lille ting til den søde tand.

Tilmelding sker ved at gå ind på følgende link (sikker-mail) https://ezme.io/u/Hy/e2u4 og sende en mailmed deltagerens navn og ansættelsessted. Hvis du/din arbejdsplads ønsker en elektronisk faktura skal du i mailen skrive EAN nummer samt adresse og referencenavn til modtageren af fakturaen. Er der flere deltagere fra samme arbejdsplads skal antal deltagere stå i mailen. Du er først tilmeldt når vi modtager din betaling.

Tegnet for “mere”

Styrk dit barns selvværd med Tegn-til-Tale

Tegn-til-Tale er tegn der understøtter det vigtigste i en sætning. Når du anvender Tegn-til-Tale til dit barn, fremmer du dit barns kognitive udvikling. Du og dit barn bliver i stand til at forstå hinanden meget tidligere end ellers og derved undgår I mange konflikter. Når barnet oplever at blive forstået, styrker det selvforståelsen og selvværdet og skaber grobund for bedre problemløsning i fremtiden.

National Institute of Health påpeger at tegn:

  1. Giver bedre kognitive færdigheder. 
  2. Fremmer taleudviklingen. 
  3. Reducerer stress hos mor.
  4. Skaber en tættere relation og forståelse for det lille barn.
  5. Medvirker til bedre at kunne reagere på barnets behov.

Du kan starte med Tegn-til-Tale allerede fra barnet er 0 måneder og til talesproget er fuldt udviklet. Jeg tilbyder kurser i Tegn-til-Tale, der er tilpasset jeres behov. Jeg kan komme ud i mødregruppen og give jer et hurtigt 2-timers kursus, hvor I lærer de mest basale tegn, eller I kan booke et forløb på 3 gange, hvor I får et større ord/tegn-forråd og en dybere forståelse for anvendelsen af tegnene.

Amningens ABC/Ammeforberedende kursus

Som privatperson lærer du hvordan du kan forberede dit ammeforløb eller få hjælp hvis du er kommet skidt fra start. Du vil få viden om bl.a. konkrete ammestillinger, lære om de ni trin der gør det nyfødte barn klar til at die, få viden om mundmotorik, mundens og brystets anatomi, hvad du bør være opmærksom på i forhold til barnets sansebearbejdning og hvordan du kan tilpasse omgivelserne så amningen bliver en god oplevelse. Alt sammen vigtig viden at have for at kunne forebygge ammeproblemer eller identificere dem hvis de opstår.

Som professionel lærer du hvordan du kan identificere ammeproblemer og vejlede forældrene i forhold til anatomiske anormaliteter hos barnet og moderen, tungebånd og læbebånds betydning, spændinger i bevægeapparatet, afspænding og manuelle teknikker, sansebearbejdningens rolle i forhold til stress hos barnet og hvordan man kan arbejde på et passende arousalniveau hos barn og mor. Jeg kan også fokusere på amningen i forhold til præmature børn eller børn med neurologiske skader. Ud fra jeres ønsker lægger jeg mere eller mindre vægt på de emner I finder mest interessante.

Børn med spisevanskeligheder/overgangen til fast føde

For at vide hvordan man støtter op om det lille barns overgang til fast føde eller hvordan man hjælper et barn med spisevanskeligheder til at blive tryg ved mad, er det nødvendigt at kende til de bagvedliggende årsager og barnets normale udvikling. På disse kurser lærer du bl.a. om barnets neurologiske, anatomiske, mund-, fin- og grovmotoriske udvikling, sansebearbejdning, de 32 trin til spisning, omgivelsernes betydning og hvilken type mad der er god at tilbyde og hvorfor. Du vil få lavpraktiske værktøjer til hvordan du gør spisesituationen til en god oplevelse og hvad du kan gøre for at forebygge kræsenhed og fejlsynkning.

Motorik og sansebearbejdning

På dette kursus er der fokus på hvilken betydning sansebearbejdning har for barnets motoriske udvikling. Du vil lære om de fire grundlæggende sansebearbejdningsmønstre som gælder for både børn og voksne. Børn på 0-3 år lærer hovedsageligt gennem sansestimulering og egen bevægelse. Find ud af hvordan du bedst støtter op om dit barns sansemotoriske udvikling og undgår overstimulering eller understimulering. Du vil blive klogere på dit eget sansebearbejdningsmønster og hvordan det har betydning for de valg du træffer, hvordan du påvirker/bliver påvirket af dit barn og de venner/den partner du vælger.

Præmature børn

Børn der er født meget for tidligt (før 32. uge) har nogle andre forudsætninger for at udvikle sig hensigtsmæssigt end børn født til tiden. På dette kursus får du viden om hvilke faktorer der spiller ind på det præmature barns udvikling og hvordan du som forældre eller fagperson kan undersøge og understøtte barnets nærmeste udviklingszone (NUZo), så barnets grænser hele tiden respekteres. Vi vil komme omkring hvordan livet på en neonatalafdeling påvirker barnet og familien, hvordan ammeetablering iværksættes, hvad der er godt at være opmærksom på hvis barnet ernæres gennem sonde og hvilken betydning et overreagerende sansesystem har på barnets generelle udvikling. Emner som neurologi, mundmotorik, sansebearbejdning og psykologi vil være omdrejningspunkterne for dette kursus.